Όροι Χρήσης του ιστοτόπου forologoumenos.gr


Όροι Χρήσης του ιστοτόπου forologoumenos.gr

Παρακαλούμε να διαβάσετε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν από τη χρήση του ιστοτόπου (στο εξής ο "ιστότοπος"), που ανήκει στo Σύλλογο “ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ” (στο εξής “ο Σύλλογος”). Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον ιστότοπο, ή τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται από αυτόν, δηλώνετε ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας. Ο Σύλλογος διατηρεί κάθε δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης ή προσθήκης όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις δύνανται να έχουν άμεση εφαρμογή. Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών τακτικά. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις υπηρεσιών, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

Οι πληροφορίες που παρέχει η εταιρία μέσω του δικτυακού τόπου forologoumenos.gr μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς. Oι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό και γενικά θεωρούνται αξιόπιστες, η δε Σύλλογος καταβάλλει κάθε κατ' αυτή δυνατή προσπάθεια για την εξακρίβωση της εγκυρότητας και επικαιρότητας αυτών. Ο Σύλλογος δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα και ασφάλεια των πληροφοριών και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη απορρέουσα από την παροχή αυτών φέρει.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα για την αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή του περιεχόμενου των πληροφοριών που που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας forologoumenos.gr, υπό τον όρο ότι αναφέρει την πηγή και παρέχει σύνδεσμο με τη σελίδα της πηγής.


Ο Σύλλογος
δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) στους Χρήστες του forologoumenos.gr ή στα μέλη του Συλλόγου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δώσει προηγουμένως στο Σύλλογο τη συναίνεσή τους προς τούτο. Η συναίνεση θεωρείται ότι δόθηκε με την εγγραφή κάποιου ως "μέλους" και την αναγραφή του email του στο σχετικό πεδίο εγγραφής χρήστη. Σε περίπτωση που τα μέλη δεν επιθυμούν πλέον τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων και reports, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά τον Σύλλογο με την σχετικού αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση secretariat@forologoumenos.gr.

Ο Σύλλογος έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς ειδοποίηση, να διακόψει προσωρινά, να περιορίσει ή και να τερματίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του Χρήστη στην ιστοσελίδα forologoumenos.gr. και τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών και υπηρεσιών, εν όλω ή εν μέρει. Επίσης, ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα ή περιορίζει τμήμα των υπηρεσιών που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, ο Σύλλογος ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου.

Ο Σύλλογος
δύναται να παρέχει στους Χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης άλλων ιστοσελίδων μέσω δεσμών (links), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Σύλλογος φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών, προϊόντων και εν γένει στοιχείων των ιστοσελίδων αυτών ή ότι παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση γι’αυτά και ιδίως για την ορθότητα ή πληρότητά τους. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών αυτών. Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται μόνο για διευκόλυνση του Χρήστη και όχι για κανένα άλλο σκοπό.

Εάν στείλετε υλικό στον ιστότοπο, στον Σύλλογο ή στους εκπροσώπους του Συλλόγου, τους παραχωρείτε πλήρη δικαιώματα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, δημιουργίας παραγώγων εργασιών, διανομής, αντιγραφής και έκθεσης του υλικού αυτού προς το κοινό σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο, ή υφιστάμενη τεχνολογία ή τεχνολογία που θα αναπτυχθεί στο μέλλον.


Ειδικότερα σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας των "Σχολίων":   Ως “Σχόλια” θεωρούνται τα περιεχόμενα που αναρτούν και δημοσιεύουν οι χρήστες στους χώρους υπό τη θεματική ενότητα “Σχόλια”, οι οποίοι βρίσκονται σχεδόν σε κάθε δημοσιευόμενο άρθρο στον ιστότοπο.  Ο "Ιστότοπος" ή ο Σύλλογος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχονται ή ενστερνίζονται κατά οποιανδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες αντιλήψεις/απόψεις των χρηστών και των μελών του. Ο χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των ιστοσελίδων δημοσίων συζητήσεων αλλά και άλλων υπηρεσιών του ιστότοπου. Οι υπεύθυνοι της εταιρίας και του ιστοτόπου δηλώνουν ότι δεν ελέγχουν το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στις ιστοσελίδες δημοσίων συζητήσεων/σχολίων ή και σε άλλες υπηρεσίες του ιστότοπου και συνεπώς η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.


Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι εισερχόμενος στις ιστοσελίδες δημοσίων συζητήσεων/σχολίων μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ιστότοπος, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από την ανάγνωση ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του ιστοτόπου. Σε περίπτωση πoυ ο ιστότοπος λάβει ειδοποίηση ή ο Σύλλογος και/ή συνεργάτες του κρίνουν ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Όλα τα περιεχόμενα ττου τμήματος των “σχολίων” όπου και εάν υπάρχουν αυτά αποτελούν προσωπικές απόψεις των συμμετεχόντων, καθώς επίσης και οι τυχόν προβλέψεις για μετοχές ή την πορεία δεικτών, με κανέναν τρόπο δεν εκφράζουν την επίσημη άποψη του ιστοτόπου ή του Συλλόγου.


Τα “Σχόλια” παρέχουν στους χρήστες του "Ιστοτόπου" την δυνατότητα να δημοσιεύουν περιεχόμενο σε θέση που μπορούν να βλέπουν ελεύθερα όλοι όσοι επισκέπτονται τον "Ιστότοπο". Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό φέρει ο χρήστης που το αποστέλλει.
Με την εγγραφή σας αποδέχεστε ότι μπορεί να εκτεθείτε σε μηνύματα προσβλητικά, ανήθικα ή παράνομα. Ο ιστότοπος δεν είναι σε καμιά περίπτωση υπεύθυνος για το περιεχόμενο των μηνυμάτων ή οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

Με την ανάρτηση ενός σχολίου ή ενός τμήματος συζήτησης στον ιστότοπο, ο Σύλλογος αποκτά το πνευματικό δικαίωμα επί αυτού.
Ο "Ιστότοπος" δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου που αναρτούν μέλη του. Κάθε χρήστης που πιστεύει ότι θίγεται είτε προσωπικά είτε σε γενικότερο επίπεδο μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές και τους συντονιστές του "Ιστοτόπου" και να εκφράσει τα παράπονα του.
Ο "Ιστότοπος" και οι διαχειριστές των "Συζητήσεων" διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν ένα μήνυμα που θεωρούν ότι αντίκειται στους παρόντες όρους.

Μέλος που θα παραβεί τους όρους χρήσης με ή χωρίς πρόθεση, λαμβάνει προειδοποιητικό προσωπικό μήνυμα από διαχειριστή ή συντονιστή. Εάν το μέλος δεν συμμορφωθεί, οι διαχειριστές και συντονιστές του "Ιστοτόπου" διατηρούν το δικαίωμα να περιορίσουν ή και να απαγορεύσουν την πρόσβαση του συγκεκριμένου χρήστη. Εφ' όσον στο μέλλον διαπιστωθεί ότι χρήστης στον οποίον απαγορεύθηκε η πρόσβαση ή η συγγραφή “Συζητήσεων” ή “Σχολίων” επαναγράφεται με διαφορετικά στοιχεία (ενώ πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο), οι διαχειριστές και συντονιστές του ιστοτόπου έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν εκ νέου την πρόσβαση στον συγκεκριμένο χρήστη.


Εγγραφή Μέλους:
Ως μέρος της απαραίτητης διαδικασίας εγγραφής και της δημιουργίας λογαριασμού προκειμένου να εγγραφείτε μέλος του Συλλόγου και να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα μέρη της "Υπηρεσίας", στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτά που απαιτούν πληρωμή για την πρόσβαση, θα επιλέξετε ένα όνομα χρήση (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password).

Οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή σας, δηλώνετε ότι είναι όλες ακριβείς, αληθείς και χρονολογικά ενημερωμένες. Δε μπορείτε να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη το οποίο χρησιμοποιείται ήδη από άλλο πρόσωπο, δε θα χρησιμοποιήσετε όνομα χρήστη στο οποίο έχει δικαιώματα άλλο πρόσωπο χωρίς την έγκριση του προσώπου αυτού και δε θα χρησιμοποιήσετε όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης που ο Σύλλογος κρίνει ως προσβλητικό ή ανάρμοστο.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό του (user account). Ο εγγεγραμμένος χρήστης συμφωνεί να ειδοποιεί αμέσως τον Σύλλογο για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.


Προσωπικά δεδομένα χρηστών
: Ο Σύλλογος συλλέγει προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχετε εθελοντικά σε αυτήν και τα οποία ενδεχομένως περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, πληροφορίες τιμολόγησης, κ.λπ. Ο Σύλλογος χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα προκειμένου να επικοινωνεί μαζί σας - και με τη συγκατάθεσή σας - προκειμένου σε κάποιες περιπτώσεις να σας παράσχει πληροφόρηση, ειδικές προσφορές και ενημέρωση. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε να μη γίνεται αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση secretariat@forologoumenos.gr.
Ο Σύλλογος δεν συλλέγει στοιχεία και αριθμούς λογαριασμού πιστωτικών καρτών, αφού το σύστημα πληρωμών που χρησιμοποιεί αποκλείει τη δυνατότητα αυτή.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του forologoumenos.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε κάθε περίπτωση forologoumenos.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.

Το παρόν διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς ή αμφισβήτησης τυχόν προκύψει με βάση το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Είσοδος Μελών