Σύνταγμα της Ελλάδας (άρθρα)


(Κατεβάστε το πλήρες κείμενο του Συντάγματος της Ελλάδας, σε αρχείο PDF)

 

MEPOΣ ΠPΩTO - Bασικές διατάξεις

TMHMA A΄ - Mορφή του πολιτεύματος

'Αρθρο 1 - (Μορφή του πολιτεύματος)

'Αρθρο 2 - (Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας)


TMHMA Β΄ - Σχέσεις Eκκλησίας και Πολιτείας

'Αρθρο 3 - (Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας)


MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

'Αρθρο 4 - (Ισότητα των Ελλήνων)

'Αρθρο 5 - (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)

**'Αρθρο 5A - (Δικαίωμα στην πληροφόρηση)

'Αρθρο 6 - (Προσωπική ασφάλεια, προφυλάκιση)

'Αρθρο 7 - (Καμιά ποινή χωρίς νόμο, απαγόρευση βασανιστηρίων)

'Αρθρο 8 - (Δικαίωμα νόμιμου δικαστή)

'Αρθρο 9 - ('Ασυλο της κατοικίας)

**'Αρθρο 9A - (Προστασία προσωπικών δεδομένων)

'Αρθρο 10 - (Δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές)

'Αρθρο 11 - (Δικαίωμα του συνέρχεσθαι)

**'Αρθρο 12 - (Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι)

'Αρθρο 13 - (Θρησκευτική Ελευθερία)

'Αρθρο 14 - (Ελευθερία του Τύπου)

'Αρθρο 15 - (Κινηματογράφος, φωνογραφία, ραδιοφωνία, τηλεόραση)

'Αρθρο 16 - (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)

'Αρθρο 17 - (Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση)

'Αρθρο 18 - (Προστασία της ιδιοκτησίας, ειδικές περιπτώσεις, επίταξη)

'Αρθρο 19 - (Απόρρητο επιστολών, ανταπόκρισης & επικοινωνίας)

'Αρθρο 20 - (Έννομη προστασία, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης)

Αρθρο 21 - (Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες)

**'Αρθρο 22 - (Προστασία της εργασίας)

'Αρθρο 23 - (Συνδικαλιστική ελευθερία)

'Αρθρο 24 - (Προστασία του περιβάλλοντος)

'Αρθρο 25 - (Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων)


MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας

TMHMA A΄ - Σύνταξη της Πολιτείας

'Αρθρο 26 - (Διάκριση των εξουσιών)

'Αρθρο 27 - (Μεταβολή στα όρια της Επικράτειας)

'Αρθρο 28 - (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)

'Αρθρο 29 - (Πολιτικά κόμματα)


TMHMA B΄ - Πρόεδρος της Δημοκρατίας

KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Aνάδειξη του Προέδρου

'Αρθρο 30 - (Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρυθμιστής του πολιτεύματος)

**'Αρθρο 31 - (Προσόντα εκλογιμότητας)

'Αρθρο 32 - (Εκλογή)

'Αρθρο 33 - (Έναρξη θητείας, όρκος, χορηγία)

'Αρθρο 34 - (Αναπλήρωση)


KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

'Αρθρο 35 - (Ισχύς των πράξεων, προσυπογραφή)

'Αρθρο 36 - (Διεθνής παραστάτης, διεθνείς συνθήκες)

'Αρθρο 37 - (Διορισμός Πρωθυπουργού και Κυβέρνησης)

'Αρθρο 38 - (Κυβέρνηση, απαλλαγή καθηκόντων)

*'Αρθρο 39 - (Το άρθρο 39 καταργήθηκε)

'Αρθρο 40 - (Σύγκληση της Βουλής, Αναστολή εργασιών)

Αρθρο 41 - (Διάλυση της Βουλής)

*'Αρθρο 42 - (Έκδοση και δημοσίευση των νόμων)

'Αρθρο 43 - (Έκδοση διαταγμάτων)

'Αρθρο 44 - (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δημοψηφίσματα, διαγγέλματα)

'Αρθρο 45 - (Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων)

'Αρθρο 46 - (Διορισμός και παύση δημοσίων υπαλλήλων, απονομή παρασήμων)

'Αρθρο 47 - (Χάρη και αμνηστία)

*'Αρθρο 48 - (Κατάσταση πολιορκίας)


KEΦAΛAIO TPITO - Eιδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας

'Αρθρο 49 - (Ευθύνη, κατηγορία, δίκη)

'Αρθρο 50 - (Τεκμήριο Αρμοδιότητας)


TMHMA Γ΄ - Bουλή

KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Aνάδειξη και συγκρότηση της Bουλής

'Αρθρο 51 - (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα)

'Αρθρο 52 - (Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης)

'Αρθρο 53 - (Βουλευτική Περίοδος)

* 'Αρθρο 54 - (Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας)


KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Kωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών

'Αρθρο 55 - (Προσόντα εκλογιμότητας)

'Αρθρο 56 - (Κωλύματα εκλογιμότητας)

'Αρθρο 57 - (Ασυμβίβαστα έργα)

'Αρθρο 58 - (Δικαστικός έλεγχος εκλογών)


KEΦAΛAIO TPITO - Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών

'Αρθρο 59 - (Όρκος)

'Αρθρο 60 - (Δικαίωμα ψήφου, παραίτηση από το αξίωμα)

'Αρθρο 61 - (Ανεύθυνο των βουλευτών)

'Αρθρο 62 - (Ακαταδίωκτο των βουλευτών)

'Αρθρο 63 - (Αποζημίωση, ατέλειες, απουσίες)


KEΦAΛAIO TETAPTO - Oργάνωση και λειτουργία της Bουλής

'Αρθρο 64 - (Σύνοδος)

'Αρθρο 65 - (Κανονισμός, προεδρείο)

'Αρθρο 66 - (Συνεδριάσεις)

'Αρθρο 67 - (Πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης)

'Αρθρο 68 - (Κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές)

'Αρθρο 69 - (Αναφορές)

'Αρθρο 70 - ('Ασκηση νομοθετικού Έργου)

'Αρθρο 71 - (Τμήμα διακοπής των εργασιών)

'Αρθρο 72 - (Αρμοδιότητες Ολομέλειας, τμήματος διακοπής των εργασιών και διαρκών επτροπών)


KEΦAΛAIO ΠEMΠTO - Nομοθετική λειτουργία της Bουλής

'Αρθρο 73 - (Δικαίωμα πρότασης νόμων)

'Αρθρο 74 - (Διαδικασία εισαγωγής για συζήτηση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων)

'Αρθρο 75 - (Νομοσχέδια και προτάσεις νόμων που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού)

'Αρθρο 76 - (Συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων)

'Αρθρο 77 - (Αυθεντική ερμηνεία των νόμων)


KEΦAΛAIO EKTO - Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση

'Αρθρο 78 - (Νόμοι φορολογικού περιεχομένου)

'Αρθρο 79 - (Προϋπολογισμός, απολογισμός, γενικός ισολογισμός)

'Αρθρο 80 - (Μισθός, σύνταξη, χορηγία, αμοιβή, νόμισμα)


TMHMA Δ΄ - Kυβέρνηση

KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Συγκρότηση και αποστολή της Kυβέρνησης

'Αρθρο 81 - (Υπουργικό Συμβούλιο)

'Αρθρο 82 - (Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής)

'Αρθρο 83 - (Υπουργοί & Υφυπουργοί)


KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Σχέσεις Bουλής και Kυβέρνησης

'Αρθρο 84 - (Εμπιστοσύνη της Βουλής - αρχή της δεδηλωμένης)

'Αρθρο 85 - (Ευθύνη των Υπουργών)

'Αρθρο 86 - (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο)


TMHMA E΄ - Δικαστική Eξουσία

KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι

'Αρθρο 87 - (Ανεξαρτησία των δικαστών)

'Αρθρο 88 - (Εγγυήσεις ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών, αποδοχές, μετατάξεις)

'Αρθρο 89 - (Δικαστικά ασυμβίβαστα)

'Αρθρο 90 - (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο)

'Αρθρο 91 - (Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο)

'Αρθρο 92 - (Δικαστικοί υπάλληλοι, συμβολαιογράφοι, υπάλληλοι υποθηκοφυλακείων)


KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων

'Αρθρο 93 - (Διακρίσεις των Δικαστήριων)

'Αρθρο 94 - (Δικαιοδοσία διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων)

'Αρθρο 95 - (Συμβούλιο της Επικρατείας)

'Αρθρο 96 - (Ποινική δικαιοσύνη)

'Αρθρο 97 - (Μικτά ορκωτά δικαστήρια)

'Αρθρο 98 - (Ελεγκτικό Συνέδριο)

'Αρθρο 99 - (Αγωγές κακοδικίας)

'Αρθρο 100 - (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο)

**'Αρθρο 100Α - (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους)


TMHMA ΣT΄ - Διοίκηση

KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Oργάνωση της διοίκησης

'Αρθρο 101 - (Διοικητική αποκέντρωση)

'Αρθρο 101Α - (Ανεξάρτητες αρχές)

'Αρθρο 102 - (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)


KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Yπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης

'Αρθρο 103 - (Δημόσιοι υπάλληλοι)

'Αρθρο 104 - (Περιορισμοί Δημοσίων υπαλλήλων)


KEΦAΛAIO TPITO - Kαθεστώς του Aγίου Όρους

'Αρθρο 105 - (Καθεστώς του Αγίου Όρους)


MEPOΣ TETAPTO - Eιδικές Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις

TMHMA A΄ - Eιδικές διατάξεις

'Αρθρο 106 - (Κράτος και εθνική οικονομία)

'Αρθρο 107 - (Προστασία κεφαλαίων εξωτερικού και ειδική οικονομική νομοθεσία)

'Αρθρο 108 - (Απόδημος ελληνισμός)

'Αρθρο 109 - Διαθήκη, κωδίκελλος, δωρεά υπέρ του Δημοσίου, μητρώο κληροδοτημάτων)


TMHMA B΄ - Aναθεώρηση του Συντάγματος

'Αρθρο 110 - (Αναθεώρηση του Συντάγματος)


TMHMA Γ΄ - Mεταβατικές διατάξεις

'Αρθρο 111 - (Συντακτικές Πράξεις & Ψηφίσμαται)

'Αρθρο 112 - (Έκδοση νόμου που προβλέπεται από το Σύνταγμα)

'Αρθρο 113 - (Ισχύς προσωρινού Κανονισμού της Βουλής)

'Αρθρο 114 - (Εκλογή πρώτου Προέδρου Δημοκρατίας, προσωρινός Πρόεδρος)

** *** 'Αρθρο 115 - (Ειδικά Δικαστήρια που προβλέπει το Σύνταγμα)

'Αρθρο 116 - (Θετικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας ανδρών - γυναικών)

'Αρθρο 117 - (Αγροτική ιδιοκτησία, δάση, απαλλοτριώσεις, οικιστικές περιοχές)

'Αρθρο 118 - (Ανώτατοι Δικαστικοί λειτουργοί)

'Αρθρο 119 - (Ακύρωση πράξεων που εκδόθηκαν από 21.4.67 ως 23.7.74)


TMHMA Δ΄ - Aκροτελεύτια διάταξη

'Αρθρο 120 - (Ακροτελεύτια διάταξη)

 

** Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ'  Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων

Είσοδος Μελών